Društvena odgovornost

Društveno odgovorno ponašanje u svim njegovim segmentima strateško je opredjeljenje tvrtke Maraska d.d. Briga o svim našim zaposlenicima, kupcima, partnerima, dobavljačma, krajnim korisnicima naših proizvoda u Maraski su na prvom mjestu. Maraska d.d. je i u smislu unapređenja upravljanja korporacijom izradila i Kodeks korporativnog upravljanja kojim su utvrđene smjernice etičkog ponašanja i upravljanja poslovnog subjekta u okviru hrvatskog gospodarstva

Maraska d.d. kao jedna o vodećih prozvođača alkoholnih i bezalkoholnih pića, izuzetnu pažnju i brigu usmjerava na provedbu politike zaštite okoliša. Sve aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša moraju biti u skladu s važećim zakonskim propisima RH. Zadovoljavanju ekološkim normama posvećena je posebna pozornost prilikom izgradnje nove tvornice 2006. godine. To se poglavito odnosi na primjenu Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka te Zakona o zaštiti tla. Tako postavljena zaštita okoliša podrazumijeva cjelovito rješenje za sve organizacijske jedinice, što uključuje korištenje najboljih izvora energije, gospodarenje otpadom, kao i stalno sprečavanje neaktivnih utjecaja na okoliš, kako same proizvodnje, tako i proizvoda. Rad u proizvodnim jedinicama razvijen je u skladu s politikom upravljanja okolišem na način:

  • odabirom sirovina koje nisu opasne za okoliš
  • smanjenje otpada i njegovo adekvatno razvrstavanje i zbrinjavanje
  • odabirom pakirnog materijala koji se može reciklirati
  • smanjenje iskorištavanje prirodnih resursa
  • podizanjem svjesti svih naših zaposlenika i poslovnih partnera o njihovom utjecaju na okoliš.

Pri razvoju novih proizvodnih procesa puno se pažnje posveće čimbenicima koji utječu na zaštitu okoliša. Dugoročan nam je plan i vizija uvođenje integriranih sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima međunarodnih normi.

Tijekom svojeg dugogodišnjeg poslovanja Maraska d.d. nastojala je uvijek biti partner koji vodi brigu o zajednici koja ga okružuje. Stalnom komunikacijom i suradnjom sa svojom okolinom Maraska se dokazala kao odgovoran i socijalno osjetljiv partner.

Prednost svakako dajemo: djeci, nemoćnima, obrazovanju, kulturi, znanosti, humanitarnoj djelatnosti, sportu.

Kriteriji kojima se vodimo u dodjeli donacija svakako je korist koju će projekt predstavlja za širu zajednicu.