Kvaliteta

Maraska d.d. je proizvođač kvalitetnih i svjetski priznatih alkoholnih i bezalkoholnih pića sa bogatom tradicijom koju potvrđuje slogan: 5 STOLJEĆA TRADICIJE I SVJETSKE REPUTACIJE. Na temelju iskustva i recepata koji su se prenosili kroz stoljeća Maraska je zadržala visoku i trajnu kvalitetu svojih proizvoda čime je potvrđivala svoj status kod generacija potrošača.

Primarni cilj Maraske je nastaviti tradiciju zadovoljenja najzahtjevnijih kupaca i kontinuirano povećavati stupanj njihovog zadovoljstva na način da ćemo u konačni proizvod ugraditi znanje i motivaciju naših djelatnika, fleksibilnost organizacije, modernu tehnologiju, te aktivan pristup svih djelatnika u cilju kontinuiranog poboljšanja našeg sustava upravljanja kvalitetom, zdravstvenom ispravnosti i sigurnosti proizvoda te dobrom proizvođačkom i poljoprivrednom praksom. Vodeći računa o specifičnim zahtjevima kupaca i potrošača, Maraska je ispunila sve uvjete i potrebne radnje za stjecanje certifikata HALAL kvalitete.

Koristeći tradicionalno naslijeđe, uprava Maraske obvezuje se da će održavati tradiciju prirodne i zdrave proizvodnje koristeći najnovija dostignuća moderne tehnologije kako bi postigla ciljeve:

“Proizvodnja kvalitetnih i sigurnih proizvoda s tehnologijom koja čuva okoliš”.

Za ostvarenje tih ciljeva kontinuirano pratimo poslovnu etiku i poslovnu efikasnost, kao i razlike u etičkim i zakonskim standardima našeg društva i okruženja. Odluke se donose u skladu sa zahtjevima tradicionalnih i društvenih vrijednosti i normi uzimajući u obzir individualnu odgovornost, slobodu pojedinaca, proizvodnost, dostojanstvo čovjeka, zajedništvo, pravednost i jednakost. Uprava Maraske osigurati će zadovoljavanje svih elemenata koji su potrebni za modernu, efikasnu i sigurnu proizvodnju:

 • Osiguravanje kvalitetnih i kontroliranih sastojaka gotovih proizvoda
 • Nadzor i sljedljivost procesa u svim fazama
 • Provođenje redovitog nadzora i mjerenja, kao i analiza svih kritičnih točaka
 • Poduzimanje pravovremenih mjera i aktivnosti u slučaju odstupanja od zadanih parametara
 • Osiguravanje vrhunskih higijenskih uvjeta proizvodnje
 • Osiguravanje uvjeta za rad koji ne oštećuju ili minimalno oštećuju okoliš

Za ostvarenje navedenog potrebna je organizacija cjelokupnog rada tvrtke na način da se efikasno upravlja svim procesima prema unaprijed utvrđenim procedurama, te da se pravovremeno i efikasno poduzimaju mjere i aktivnosti na sve promjene i iznenadne događaje, a to se postiže:

 • Organizacijom rada tvrtke usmjerenom na kupca
 • Uspostavljanjem jasno definiranog sustava upravljanja kvalitetom, zdravstvenom ispravnosti i sigurnosti proizvoda, uključujući pozitivne zakonske propise
 • Upravljanje funkcijama procesnim pristupom
 • Primjenom pristupa utemeljenog na rizicima
 • Ulaganjem potrebnih resursa u kontinuirano usavršavanje tehnologije i zaposlenika
 • Zadovoljnim i motiviranim zaposlenicima
 • Zadovoljnim kupcima, dioničarima i širom društvenom zajednicom

Politikom kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti proizvoda Uprava Maraske preuzima odgovornost i izražava svoju čvrstu opredijeljenost za poštivanjem navedenih načela. Maraska d.d. ZADAR je tvrtka koja je usmjerena na kupca i u kojoj se svi resursi ulažu u cilju kontinuiranog usavršavanja, a u upravljanju se rukovodi uspostavljanjem jasno definiranog sustava kvalitete i sigurnosti. Promicanjem primjene procesnog pristupa i pristupa utemeljenog na rizicima može se održati vrhunski nivo kvalitete upravljanja sustavom rezultira visokim stupanjem zadovoljstva kupaca, koji možemo sažeto iskazati «Vrhunskom kvalitetom slijedimo prošlost i gradimo budućnost»

U Zadru, 06.10.2017 godine