Naši core proizvodi

Malo je gradova i kompanija koje imaju tako bogatu i slavnu tradiciju u proizvodnji alkoholnih pića kao što ih imaju Zadar i Maraska. Više od pet stoljeća iskustva i bogate tradicije proizvodnje likera i jakih alkoholnih pića pretočeno je u današnju modernu tvrtku, čija srž i dalje leži u proizvodima biljke od koje je sve počelo – naše autohtone višnje Maraske. Ovu sortu specifična okusa i boje uzgajamo na vlastitoj plantaži u okolici Zadra i od njenih plodova spravljamo tradicionalne likere, čija receptura seže stoljećima u povijest.