REVIDIRANO GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU

28. svibnja 2015.

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva. Prema našem najboljem saznanju, set revidiranih financijskih izvještaja pruža cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 31. prosinca 2014. godine.

Revidirano financijsko izvješće za 2014. godinu možete preuzeti ovdje