POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 30.05.2014

25. travnja 2014.

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima(NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i članka 38. Statuta društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 16. travnja 2014. godine odluku o sazivanju:

GLAVNE SKUPŠTINE
I. Glavna skupština Društva saziva se za 30. svibnja 2014. u 12.15 sati u Zadru u Upravnoj zgradi – u poslovnoj sali (I. kat) Društva na adresi: Biogradska cesta 64A.

Poziv i dnevni red skupštine preuzmite ovdje

Ostale dokumente, punomoć i prijavu, preuzmite dolje:

Punomoć

Prijava