Poziv na glavnu skupštinu društva 29.05.2015

24. travnja 2015.

Na temelju članka 277. st. 2., a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima(NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i članka 38. Statuta društva MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64a, Uprava Društva donosi 10. travnja 2015. godine odluku o sazivanju:

– GLAVNE SKUPŠTINE

Glavna skupština Društva saziva se za 29. svibnja 2015. u 12.15 sati u Osijeku u Upravnoj zgradi – u poslovnoj sali (I. kat) tvrtke Kandit d.o.o., na adresi: Vukovarska cesta 23, Osijek.

Poziv i dnevni red skupštine preuzmite ovdje

Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini preuzmite ovdje