Maraska d.d. – promjena uprave

26. rujna 2014.

Nadzorni odbor je imenovao za člana Uprave dioničkog društva Maraska d.d. Zadar, Stipu Bevandu s mandatom od četiri godine koji teče od 23.09.2014. godine.

Nadzornom odboru, predsjednik uprave Vandri Montabelo 24.09.2014. godine predao je pisanu ostavku na funkciju člana Uprave dioničkog društva Maraska d.d. Zadar.

Pisana obavijest o promjeni Uprave društva Maraska d.d.