IZVJEŠTAJI O STANJU DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

29. svibnja 2014.

Tvrtka Maraska d.d. prezentira izvještaje o stanju Društva za 2013. godinu. Izvještaje možete pregladati i preuzeti na linku postavljenom pokraj svakog izvještaja.

IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2013.

BILANCA-STANJE NA DAN 31.12.2013.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.-31.12.2013.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU U RAZDOBLJU 01.01.2013.-31.12.2013.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA