Financijsko izvješće društva – II kvartal 2019

01. kolovoza 2019.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – Financijsko izvješće za 2. kvartal 2019. preuzmi pdf.