Povijest i naslijeđe

Malo je gradova i kompanija koje imaju tako bogatu i slavnu tradiciju u proizvodnji alkoholnih pića kao što ih imaju Zadar i Maraska. Više od pet stoljeća iskustva i bogate tradicije proizvodnje likera i jakih alkoholnih pića pretočeno je u današnju modernu tvrtku.