Osnovni podaci

Tvrtka: Maraska dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića Zadar
Skraćeno: Maraska d.d.
Sjedište: Biogradska cesta 64 A, 23000 Zadar
Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060007362
Matični broj: 3112322
OIB: 07602786563
Žiro račun: 2500009-1101003529, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Temeljni kapital u iznosu od 95.637.900,00 kn uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 318.793 dionice na ime u nominalnoj vrijednosti od 300,00 kn.

Prodajno-distribucijski centri:

  • Zadar (centralno skladište)
  • Zagreb
  • Rijeka
  • Split
  • Dubrovnik
  • Osijek