04.01.2013.

JEDINSTVENI PROSPEKT UVRŠTENJA DIONICA

Odobren Prospekt uvrštenja dionica društva MARASKA d.d.

Prospekt možete preuzeti na navedenom linku:

Prospekt uvrštenja dionica društva MARASKA d.d.

20.04.2012.

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA 25.05.2012.

MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića Zadar na temelju članka 277. st. 2. a u svezi s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 38. Statuta MARASKA, dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zadar, Biogradska cesta 64 a, Uprava Društva donosi dana 10.travnja 2012. godine ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA Glavna Skupština Društva saziva se za dan: 25. svibnja 2012. godine u 12,15 sati, u Zadru, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj sali (I kat ) Društva na adresi: BIOGRADSKA CESTA 64 A.

Dokumentaciju za održavanje skupštine društva možete preuzeti na linkovima ispod:

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU.doc

ODLUKA O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ZA DAN - ISPRAVAK.pdf

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA SKUPŠTINI DIONIČARA.doc

PODACI O UKUPNOM BROJU DIONICA.doc

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA.pdf

26.03.2012.

SAJAM GAST 2012 - MARASKA

Tradicionalni međunarodni sajam Gast, održan u Splitu od 21.03. - 25.03.2012, na kojem je sudjelovala i tvrtka Maraska d.d., kao i prijašnjih godina, potvrdio se kao važan regionalni sajam specijaliziran za HoReCa kanal, te je i ove godine privukao mnoštvo izlagača iz različitih zemalja.